Powrót

Polityka prywatności

v1.1

Reed Specialist Recruitment Limited („REED”) Należy do grupy kapitałowej REED. REED działa zarówno jako agencja rekrutacyjna, jak i pracodawca, kojarząc zatrudniających z kandydatami na stanowiska stałe i czasowe.

W tym dokumencie wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane osobowe na temat osób, które rejestrują się w bazie danych REED jako kandydaci za pośrednictwem Witryny.

Rejestracja i korzystanie z Witryny są dla kandydatów bezpłatne, zatem nie wymagają zawierania z nami żadnej formalnej umowy, chyba że zostaniesz pracownikiem tymczasowym. W takim przypadku zgodnie z Twoim wyborem zatrudni Cię Grupa REED lub zawrzesz z nią umowę jako niezależny przedsiębiorca.

Aby możliwe było przedstawienie Ci potencjalnie interesujących ofert pracy, po rejestracji konieczne i uzasadnione naszym interesem będzie przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej.

W określonych sytuacjach może zdarzyć się, że poprosimy Cię o podanie nam pewnych wrażliwych danych osobowych lub szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak karalność lub stan zdrowia („wrażliwe dane osobowe”). O podanie wrażliwych danych osobowych poprosimy tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne w celu spełnienia obowiązków ustawowych lub zapewnienia przestrzegania praw pracowniczych.

Jakie informacje na Twój temat gromadzimy?

Gdy rejestrujesz się w bazie danych REED, gromadzimy dane osobowe na Twój temat. Te dane osobowe są niezbędne, byśmy mogli zapewnić Ci świadczone przez nas usługi rekrutacyjne.  

Do takich danych osobowych należą: Twoje imię i nazwisko, informacje kontaktowe, historia zatrudnienia, preferencje dotyczące zatrudnienia, referencje oraz informacje umieszczane zwyczajowo w CV. Poprosimy Cię też o przesłanie kopii CV (i zachowamy ją), a w razie potrzeby także o dowody na spełnianie przez Ciebie warunków zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa. Osoby, które zostaną zatrudnione przez spółkę z Grupy REED, poprosimy także o podanie informacji niezbędnych do prawidłowego wypłacania wynagrodzenia.

Możemy również zwracać się z pytaniem o ewentualne wprowadzenie zmian w związku z procesem rekrutacji lub ubieganiem się o określone stanowisko.

Jeśli ciąży na nas taki wymóg prawny, możemy też prosić o podanie informacji związanych z karalnością i sprawdzić figurowanie w rejestrze karnym.

Jeśli stanowisko, o które będziesz się ubiegać, będzie wymagać przeprowadzenia przez nas dodatkowej weryfikacji, na przykład sprawdzenia historii kredytowej albo istnienia sądowych nakazów zapłaty, wykorzystamy Twoje dane osobowe do przeprowadzenia takiej weryfikacji.

Będziemy także przechowywać dane dotyczące stanowisk, na których Cię zatrudniono za pośrednictwem spółki Reed oraz kopie korespondencji przesłanej do Ciebie i pracodawcy w związku z rekrutacją na takie stanowiska.  

Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu świadczenia Ci usług rekrutacyjnych, zarządzania Twoim kontem oraz przesyłania Ci wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych na temat naszych usług rekrutacyjnych oraz stanowisk, jakie uznamy za zgodne z Twoim profilem kandydata.

Obejmuje to przekazywanie tych danych osobowych (w tym referencji) a w razie potrzeby wrażliwych danych osobowych potencjalnym pracodawcom, którzy wykorzystają je w celach związanych z przetwarzaniem Twojego zgłoszenia, zarządzaniem pracownikami, dodatkową weryfikacją oraz w celu przeprowadzania kontroli naszych dokumentów w sytuacjach, w których będą mieć do tego prawo.

W razie potrzeby będziemy również wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w celu umożliwienia Ci skorzystania ze świadczeń wypłacanych podczas choroby oraz zapewnienia Ci bezpieczeństwa i higieny w pracy, a także zachowania zgodności ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom z Grupy REED, by móc oferować Ci pełen zakres usług rekrutacyjnych. Spółki, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, to m.in. RMS Staffing Services Limited, która zapewnia zatrudnienie pracownikom tymczasowym, Reed Online Limited, zarządzająca witryną reed.co.uk, a także nasze towarzystwa ubezpieczeniowe z siedzibą na Malcie, Reed Insurance Limited i Reed Insurance Brokerage Limited, które oferują naszym pracownikom tymczasowym dostęp do unikatowej oferty świadczeń dostępnych wyłącznie dla pracowników tymczasowych zatrudnianych przez spółkę REED. Twoje dane osobowe i wrażliwe dane osobowe będą udostępniane tym spółkom wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to niezbędne. Dane osobowe kandydatów, którzy nie są zainteresowani ofertami pracy tymczasowej, nie będą na przykład udostępniane towarzystwom ubezpieczeniowym.

Możemy także przekazywać Twoje dane osobowe zatrudnionym przez nas firmom zewnętrznym, które pomagają nam w świadczeniu usług. Należą do nich firmy świadczące usługi telekomunikacyjne wykorzystywane do wysyłania Ci wiadomości e-mail i SMS. Podejmując takie działania, udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z umowami, które nakładają na te organizacje obowiązek usuwania tych danych, gdy nie są już potrzebne, a także nieużywania ich do żadnych innych celów (także marketingowych).

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez okres, w jakim będzie to konieczne. Naszym celem jest świadczenie Ci przydatnych usług rekrutacyjnych przez cały okres Twojej kariery zawodowej. Cały czas zachowujesz jednak kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i możesz w każdej chwili zażądać, byśmy zaprzestali wyszukiwania dla Ciebie ofert pracy. Po otrzymaniu odpowiedniego żądania usuniemy Twoje dane z naszej bazy danych, chyba że ich przechowywanie będzie wymagane przepisami prawa. 

Marketing

Będziemy Ci przesyłać jedynie informacje związane z naszymi usługami rekrutacyjnymi.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, używając do tego łączy zawartych w przesyłanych przez nas wiadomościach e-mail. 

Udostępnianie i przekazywanie danych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w związku ze świadczonymi przez nas usługami rekrutacyjnymi opisanymi powyżej.

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym i będą przekazywane poza ten obszar tylko wówczas, gdy zwrócisz się do nas z prośbą o oferty pracy spoza EOG. Udostępnimy wtedy Twoje dane odpowiednim filiom Grupy REED za granicą i potencjalnym pracodawcom z odpowiednich krajów.

Dostęp do Twoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania

Masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych, jakie przechowujemy. Jeśli chcesz uzyskać kopię niektórych lub wszystkich dotyczących Ciebie danych osobowych, wyślij nam wiadomość na adres dataprotection.officer@reedglobal.com.

Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne, zatem chętnie usuniemy lub poprawimy informacje, które Twoim zdaniem są nieprecyzyjne.

Masz także prawo do zrezygnowania z naszych usług w dowolnej chwili. Wówczas usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe, chyba że rozpatrujemy właśnie reklamację, która wymaga od nas zachowania tych danych ze względów prawnych. 

Zmiany w Oświadczeniu dotyczącym danych osobowych

Niniejszy dokument jest regularnie weryfikowany, a jego nowe wersje są umieszczane w niniejszej witrynie. Niniejsze oświadczenie zostało ostatni raz zaktualizowane 10 maja 2018 r. 

Pliki cookie

Pliki cookie są to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu gromadzenia standardowych informacji rejestrowanych w internecie i informacji o zachowaniach użytkowników. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia sposobu korzystania z Witryny przez odwiedzających, tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności w Witrynie oraz formułowania rekomendacji odpowiadających potrzebom użytkowników.

Korzystamy również z niezależnych agencji reklamowych, które odpowiadają za reklamy wyświetlane podczas odwiedzania Witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje na temat odwiedzin użytkowników w tej i innych witrynach, żeby wyświetlane reklamy innych towarów i usług były dla nich interesujące.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, m.in. na temat zablokowania tych możliwości, odwiedź stronęwww.aboutcookies.org,www.allaboutcookieslubhttp://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Inne witryny

Nasza Witryna zawiera łącza do innych witryn. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do tej Witryny, więc łącząc się z innymi witrynami, należy się zapoznać z ich politykami prywatności.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub Twoich danych osobowych, jakie przechowujemy,

wyślij nam wiadomość e-mail na adres: dataprotection.officer@reedglobal.com

lub napisz do nas na adres Data Protection Officer, Reed Specialist Recruitment Limited, Academy Court, 94 Chancery Lane, London, WC2A 1DT, Wielka Brytania.

Masz także prawo do zgłaszania wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych urzędowi komisarza ds. informacji (Information Commissioner’s Office — ICO), którego dane dostępne są pod adresem: https://ico.org.uk