Różnorodność i włączenie

W firmie Reed cenimy różnorodność i dążymy do stworzenia kultury włączenia we wszystkich obszarach naszej działalności, tak byśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i swobodnie

​Z dumą promujemy inkluzywność i różnorodność wśród klientów, kandydatów i współpracowników. Polityką Reed Group jest wspieranie osób o cechach chronionych — zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Chociaż kierujemy się przepisami, nasza motywacja do pozytywnych zmian wynika z o wiele prostszej przyczyny — to po prostu słuszne postępowanie.

Image 2022 10 14 T15 25 08
Image 2022 10 14 T15 25 08

Rasa i pochodzenie etniczne

Popieramy cele karty Race at Work Charter, która wzmacnia różnorodność rasową w miejscu pracy i zobowiązuje sygnatariuszy do zwiększenia różnorodności etnicznej w obszarze kierownictwa poprzez inkluzywny mentoring. Dzięki temu wzmacniamy pozycję i zwiększamy możliwości naszych współpracowników należących do mniejszości etnicznych.​

Image 2022 10 14 T15 25 08

LGBTQ+

Reed promuje sojusznictwo w miejscu pracy. W całej firmie prowadzimy szkolenia cyfrowe z zakresu włączenia osób LGBTQ+, jednocześnie rzucając światło na niesprawiedliwości, stereotypy i dyskryminację, z którymi spotyka się wiele osób należących do tej społeczności.

Image 2022 10 14 T15 25 08

Płeć

W Reed zobowiązujemy się do podnoszenia świadomości na temat różnych perspektyw i prezentujemy sylwetki kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w firmie Reed, wspieranych również przez nasz program mentorski Women in Leadership (kobiety na stanowiskach kierowniczych). Pomagamy współpracownikom rozwijać organiczne sieci pracownicze służące wymianie wiedzy, wzajemnemu wsparciu i promowaniu włączenia płci w miejscu pracy.​

Image 2022 10 14 T15 25 08

Niepełnosprawność i dostępność

Kładziemy nacisk na ułatwianie współpracownikom o szczególnych potrzebach korzystania z naszych systemów komputerowych oraz na prowadzenie szkoleń cyfrowych w celu stworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom niepełnosprawnym. W firmie Reed zachęcamy do rozmów na temat zdrowia psychicznego, zwalczamy stereotypy i cieszymy się tym, co nas różni, tak by wszyscy współpracownicy czuli się w pracy bezpiecznie.

Nasza historia

1960

Skromne początki

​Firma Reed została założona 7 maja 1960 roku, a pierwsze biuro mieściło się przy Kingsley Rd w dzielnicy Hounslow (zachodni Londyn). Założona na początku lat sześćdziesiątych XX wieku firma REED była pierwszą agencją rekrutacji specjalistycznej. Przedsięwzięcie to fundamentalnie zmieniło brytyjski rynek usług rekrutacyjnych.

1960
1972

1972

Kształcić, by tworzyć

Sir Alec Reed założył szkołę Reed Business School w dworku w regionie Cotswolds. Miała być centrum edukacyjnym dla członków REED oraz oferować kursy stacjonarne dla studentów rachunkowości. Szkoła Reed Business School znalazła się na liście najpiękniejszych miejsc do nauki na świecie.

1988

Budowanie fundacji

Fundacja Reed Foundation nabyła 18% udziałów w grupie Reed Group, a rok później założyła organizacje Ethiopiaid i Womankind Worldwide.

1988
1995

1995

Rewolucja w sieci

Firma Reed była pierwszą dużą agencją rekrutacyjną w Wielkiej Brytanii, która zaistniała w sieci. Reed.co.uk to najważniejsza witryna z ofertami pracy w Wielkiej Brytanii i jednocześnie jedna z największych w Europie — korzysta z niej 85% ze 100 najlepszych agencji rekrutacyjnych w Wielkiej Brytanii.

1996

Centrum szkoleń Reed Learning

W 1996 roku organizacja Reed Learning stała się jednym z czołowych dostawców szkoleń biznesowych w Wielkiej Brytanii. Jako pierwsza wprowadziła kursy ekologiczne, została wyłącznym partnerem szkoleniowym Google i zdobyła za swoją działalność edukacyjną kilka krajowych nagród. Obecnie w witrynie Reed.co.uk dostępnych są tysiące kursów online.​

1996
1998

1998

Od pomocy społecznej do pracy

Założona w 1998 roku firma Reed in Partnership była jednym z pierwszych dostawców usług wsparcia zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, mającym zaledwie jedno biuro, w Hackney. Dziś Reed in Partnership oferuje usługi na terenie całej Wielkiej Brytanii, realizując swoją misję: zmieniać życie osób i ich społeczności na lepsze.

2007

Platforma The Big Give

The Big Give jest platformą typu non-profit, która umożliwia organizacjom charytatywnym podwojenie darowizn od wspierających. Dzięki sile dofinansowań równym dokonanym wpłatom od momentu uruchomienia w 2007 roku za jej pośrednictwem zebrano ponad 156 milionów funtów na wsparcie tysięcy szczytnych celów.​

2007
2008

2008

Globalny rozwój Reed

​W 2008 roku organiczny rozwój firmy Reed sprawił, że musieliśmy wdrożyć nasze rodzinne wartości na skalę globalną. Po raz pierwszy w historii otworzyliśmy międzynarodowe biura Reed w Turcji, na Malcie, w Czechach, na Węgrzech i w Korei Południowej.​

2020

60 lat — i kolejne przed nami

W maju 2020 roku obchodziliśmy 60-lecie firmy Reed. Mając 60 lat za pasem i wiele kolejnych przed nami, pozostajemy liderem dzięki najlepszym rozwiązaniom rekrutacyjnym i wszechstronnej wiedzy branżowej. Na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad firma Reed rozwijała się organicznie, stając się jedną z największych na świecie potęg rekrutacyjnych i budując niezwykle silny zespół złożony z ponad 3400 pracowników w wielu lokalizacjach.

2020
2021

2021

Partnerstwa franczyzowe Reed

W 2021 roku uruchomiliśmy nasze najnowsze przedsięwzięcie. Celem Partnerstw franczyzowych Reed jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z partnerami w innych krajach. Z pomocą doświadczonych członków naszego zespołu nowi międzynarodowi partnerzy rozpoczynają podróż po świecie rekrutacji, która — mamy nadzieję — będzie równie długa i owocna jak podróż Reed.