Czterodniowy tydzień pracy: plusy i minusy

5 mins read
A Four Day Work Week The Pros And Cons

ponad 1 lat temu

Ostatnie 16 miesięcy dało organizacjom czas na zastanowienie się nad sposobem działania, w tym nad liczbą godzin i dni, w których wymagają od pracowników aktywności.

Nie jest tajemnicą, że pandemia koronawirusa zmieniła sposób, w jaki pracujemy, a wiele firm musiało niemal z dnia na dzień opuścić biura i zacząć pracować w domu. W ciągu ostatniego roku wprowadzono Coronavirus Job Retention Scheme (program ochrony miejsc pracy). Musimy się też mierzyć z wyzwaniami związanymi z nauką w domu, co sprawiło, że wielu pracodawców nie miało innego wyboru, jak tylko umożliwić elastyczne formy pracy.

Temu nagłemu zwrotowi w kierunku pracy zdalnej i wzrostowi udziału pracy hybrydowej coraz częściej towarzyszą rozmowy na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz kwestionowanie przez firmy „typowego tygodnia pracy”.

Pięciodniowy tydzień pracy stał się normą kulturową, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale może po ponad roku zmian nadszedł czas, aby przemyśleć to podejście i zastanowić się, czy gdyby zostało zmienione, przedsiębiorstwa nadal byłyby efektywne? Czy spadłaby produktywność?

„Czy rozważyłbyś (rozważyłabyś) zmianę modelu funkcjonowania Twojej firmy na czterodniowy tydzień pracy?”. Spośród 919 ankietowanych 50% odpowiedziało twierdząco, przy zachowaniu tych samych godzin pracy, 33% odpowiedziało twierdząco, ale przy zmniejszeniu godzin pracy, 12% odpowiedziało przecząco, a 6% stwierdziło, że rozważyłoby taką opcję, ale nie w tej chwili.

Zważywszy, że 83% ankietowanych popiera czterodniowy tydzień pracy, istnieje wiele czynników, które firmy muszą wziąć pod uwagę, aby zdecydować, czy jest to kierunek działania, który byłyby skłonne obrać.

Co przemawia za czterodniowym tygodniem pracy?

Czterodniowy tydzień pracy można zdefiniować na dwa sposoby: w pierwszym wariancie pracownik kompresuje swój pełny wymiar godzin (zazwyczaj 35 godzin) w ciągu czterech dni. Drugi wariant zakłada skrócenie godzin pracy pracownika (zazwyczaj do 28 godzin) w ramach czterodniowego tygodnia pracy, co pozwala na trzydniowy weekend.

Wiele osób twierdzi, że choć pięciodniowy tydzień pracy sprawdzał się w XIX wieku, nie odpowiada potrzebom współczesnych fachowców.

Rozwój technologii sprawia, że niektóre codzienne zadania są znacznie mniej czasochłonne, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników biurowych pojawia się argument, że więcej godzin pracy niekoniecznie przekłada się na produktywność.

Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat wiele krajów na całym świecie, w tym Japonia, Nowa Zelandia, Hiszpania — a ostatnio Islandia — testowało czterodniowy tydzień pracy, aby zbadać jego wpływ na pracowników.

Microsoft testowo wprowadził czterodniowy tydzień pracy w swoich japońskich biurach i stwierdził, że krótszy tydzień pracy zwiększył efektywność spotkań i poziom zadowolenia pracowników oraz podniósł wydajność aż o 40%. Islandia monitorowała pracowników pracujących w zmniejszonym wymiarze godzin w różnych miejscach pracy w sektorze publicznym i uznała to przedsięwzięcie za sukces — 86% pracowników tego kraju pracuje teraz krócej za to samo wynagrodzenie.

W artykule dla BBC Will Stronge, dyrektor ds. badań w firmie konsultingowej Autonomy zajmującej się czterodniowym tygodniem pracy, stwierdził, że: „to pokazuje, że sektor publiczny dojrzał do bycia pionierem stosowania krótszych tygodni pracy, a rządy innych krajów mogą się od niego uczyć”.

W Wielkiej Brytanii wiele firm również wypróbowało czterodniowy tydzień pracy, a niektóre nawet wprowadziły tę zmianę na stałe. Agencja PR Radioactive Public Relations z siedzibą w Gloucestershire testowała czterodniowy tydzień pracy przez sześć miesięcy i odkryła, że firma zwiększyła przychody, a liczba dni zwolnień lekarskich pracowników zmniejszyła się o połowę.

Jakie są zalety czterodniowego tygodnia pracy?

Duże i małe firmy testujące tę koncepcję stworzyły bazę dowodów potwierdzających korzyści, jakie czterodniowy tydzień pracy może przynieść Twojej organizacji.

Wzrost wydajności

Badania wykazały, że praca w mniejszym wymiarze godzin zwiększa wydajność. Gdy pracownicy spędzają mniej czasu w pracy, czują się szczęśliwsi i bardziej spełnieni, co sprawia, że są bardziej skupieni przy wykonywaniu swoich zadań.

Duża nowozelandzka firma, Perpetual Guardian, wypróbowała czterodniowy tydzień pracy i odnotowała nie tylko wzrost wydajności o 20%, ale także wzrost oceny równowagi między życiem zawodowym a prywatnym z 54% do 78%.

Korzyści dla środowiska i oszczędności

Skrócenie tygodnia pracy oznacza, że pracownicy nie muszą tak często dojeżdżać do firmy, co zmniejsza ich ślad węglowy.

Jak można było zaobserwować podczas pandemii, firmy, w których pracownicy pracują przez te same cztery dni, mogą zaoszczędzić na kosztach ogólnych, a w niektórych przypadkach nawet skorzystać z ulgi podatkowej.

Szczęśliwsi pracownicy i mniejsza liczba nieobecności

Według organizacji charytatywnej Mind zajmującej się zdrowiem psychicznym co tydzień w Anglii jedna na sześć osób zgłasza, że doświadcza powszechnego problemu ze zdrowiem psychicznym, a jedna na pięć osób przyznała, że zgłosiła chorobę, aby uniknąć pracy.

Czterodniowe tygodnie pracy zostawiają pracownikom więcej przestrzeni na skupienie się na rozwoju osobistym lub spędzanie czasu z bliskimi. To nie tylko zwiększa zadowolenie pracowników, ale może przyczynić się do mniejszej liczby wypaleń zawodowych, dzięki czemu pracownicy są bardziej skupieni i szczęśliwsi w swojej roli.

Lepsza rekrutacja i utrzymanie pracowników

Wzrost udziału pracy hybrydowej i zdalnej w czasie pandemii doprowadził do tego, że pracownicy oczekują od pracodawców większej elastyczności.

Organizacja CIPD poinformowała, że większość osób uważa, że elastyczny czas pracy pozytywnie wpływa na jakość ich życia, a 30% osób zaobserwowało korzystny wpływ na swoje zdrowie psychiczne. Zatem oferowanie potencjalnym nowym i obecnym pracownikom elastycznego modelu pracy jest doskonałym sposobem na przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanych specjalistów.

Jakie są wady czterodniowego tygodnia pracy?

Oprócz zalet czterodniowego tygodnia pracy, istnieją również wady tego rozwiązania:

„Czterodniowy tydzień pracy nie sprawdziłby się w praktyce ze względu na konieczność objęcia większej liczby zmian w okresie, w którym i tak borykamy się z brakami kadrowymi”.

Nie dla każdej branży

Niestety model czterodniowego tygodnia pracy nie sprawdzi się w każdym sektorze. Niektóre firmy lub zawody wymagają obecności pracowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co oznacza, że skrócony tydzień pracy byłby niemożliwy do wdrożenia, a w niektórych przypadkach opóźniłby pracę, wydłużając terminy realizacji.

Pielęgniarka, która chciała pozostać anonimowa, wyraziła swoje zastrzeżenia dotyczące czterodniowego tygodnia pracy w sektorze opieki zdrowotnej, mówiąc: „dla mnie jako pielęgniarki oddziału ratunkowego czterodniowy tydzień pracy w ogóle by się nie sprawdził. Obecnie pracujemy na długich, ponad 12-godzinnych zmianach, aby mieć cztery dni wolnego, co jest dla mnie korzystne, ponieważ zapewnia większą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Choć wiem, że czterodniowy tydzień pracy byłby lepszy dla niektórych moich współpracowników ze względu na opiekę nad dziećmi, krótsze, ale częstsze zmiany, które musielibyśmy wprowadzić w takim rozwiązaniu, nie sprawdziłyby się. Taki system oznaczały konieczność objęcia większej liczby zmian w czasie, gdy i tak borykamy się z brakami kadrowymi”.

Niewykorzystana siła robocza

Czterodniowy tydzień pracy nie jest dla wszystkich. Niektórzy pracownicy preferują strukturę pięciodniowego tygodnia pracy lub woleliby pracować więcej godzin niż zakłada model czterodniowy.

Ponadto w niektórych zawodach zadania zajmują więcej czasu niż w innych, co prowadzi do konieczności wypłacania większych kwot za nadgodziny lub zatrudniania dodatkowych pracowników w celu uzupełnienia braków (jak to miało miejsce w przypadku opieki zdrowotnej we wspomnianym badaniu przeprowadzonym w Islandii), co w ostatecznym rozrachunku może okazać się kosztowne.

Podsumowanie: czy Twoja firma powinna wprowadzić czterodniowy tydzień pracy?

Chociaż skrócony tydzień pracy przyjął się w wielu europejskich krajach i okazał się sukcesem dla wielu brytyjskich firm, jest to ekstremalne podejście, a warunkiem jego powodzenia jest zmiana sposobu myślenia pracodawcy i pracowników — oznacza to, że może to nie być odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich organizacji.

Obecnie oczekuje się od pracowników bardziej elastycznego podejścia do godzin pracy. Mniej rewolucyjnym, bardziej stopniowym procesem byłoby wdrożenie modelu pracy hybrydowej lub elastycznej.

Jak wspomniano powyżej, czterodniowy tydzień pracy może nie sprawdzić się we wszystkich sektorach. Badania i dane dowodzą, że organizacje, które kładą większy nacisk na dbanie o dobre samopoczucie pracowników, ich zaangażowanie, morale i produktywność, odnotowują korzyści.​

To może Cię zainteresować...

 10 najlepszych pytań sprawdzających kompetencje kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej
3 mins read

10 najlepszych pytań sprawdzających kompetencje kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Poniższe pytania skłaniają kandydatów na pracowników do posługiwania się przykładami z własnego doświadczenia, które dobrze zobrazują ich kompetencje. Dzięki nim zrozumiesz sposób myślenia kandydata i poznasz wynik jego działań.

Nasza propozycja dziesięciu najlepszych pytań sprawdzających kompetencje kandydatów pomoże w rekrutacji osób posiadających umiejętności, których potrzebuje Twój zespół.

1. Jakie są twoje najmocniejsze strony?

To klasyczne pytanie zadawane na rozmowie kwalifikacyjnej, i nie bez powodu.

To dla kandydata okazja, aby udowodnić, że ma umiejętności wymagane na danym stanowisku. Mając na uwadze opis stanowiska, będziesz w stanie stwierdzić, czy rozmówca rozumie, jak jego umiejętności są powiązane z daną rolą.

Pamiętaj, że szukasz umiejętności, które można wykorzystać, a nie dowodu na to, że ktoś już wcześniej wykonywał podobną pracę.

2. Co Twoje umiejętności i pomysły wniosą do firmy?

Zadając to pytanie, będziesz w stanie sprawdzić, którzy z kandydatów wyróżniają się na tle innych.

Dobry kandydat wykaże się w swojej odpowiedzi zrozumieniem celów firmy. Świetny kandydat zaproponuje praktyczne przykłady na to, jak jego umiejętności mogą przysłużyć się realizacji tej wizji.

3. Jakie były Twoje osiągnięcia w innych firmach?

W przypadku tego pytania kluczowa jest pewność siebie. Odpowiadając na nie, kandydat ma szansę opowiedzieć o swoich wcześniejszych sukcesach i doświadczeniach, które mają związek z wybranym stanowiskiem.

Zwracaj uwagę na te osiągnięcia, które są związane z pracą i odnoszą się do poszukiwanych cech.

4. W jaki sposób ulepszyłeś(-aś) siebie lub swoją pracę w ciągu ostatniego roku?

Kandydaci mogą plątać się, próbując ukryć swoje słabości. To pytanie pozwala wykazać się umiejętnością wyciągania wniosków z własnych błędów

Ponadto stwarza okazję do sprawdzenia poziomu samoświadomości kandydata i chęci rozwoju.

„Pytania bazujące na kompetencjach skłaniają uczestników rozmów kwalifikacyjnych do podawania przykładów z życia, które odzwierciedlają ich umiejętności”.

5. Opowiedz o sytuacji, w której wsparłeś(-aś) członka swojego zespołu w trudnej chwili

To pytanie sprawdzi zdolność kandydata do okazywania życzliwości współpracownikom bez zapominania o własnych celach.

Osoby na dalszych etapach kariery powinny być w stanie odnieść się do szkolenia lub mentoringu, które nie tylko pomogły ich współpracownikowi, ale również poprawiły wyniki zespołu.

6. Podaj przykład sytuacji, w której musiałeś(-aś) improwizować, aby osiągnąć cel

Innymi słowy: „Potrafisz szybko podjąć decyzję?” Umiejętność reagowania na niespodziewane sytuacje jest coraz bardziej pożądana.

Odpowiedź kandydata powinna odzwierciedlić umiejętność zachowania zimnej krwi i działania w warunkach, na które nie był przygotowany.

7. Opowiedz o ważnej decyzji, którą musiałeś(-aś) ostatnio podjąć.

Odpowiedź na to pytanie powinna dać Ci wgląd w proces podejmowania decyzji przez kandydata i informować, czy jego sposób myślenia jest odpowiedni dla danego stanowiska.

Pytanie to ma na celu sprawdzenie, jak kandydat podejmuje decyzje. Czy posługuje się logicznym rozumowaniem? Kieruje się intuicją? Niezależnie od sposobu podejmowania ważnych decyzji, czy jego podejście odpowiada temu, czego szukasz?

8. Opowiedz o sytuacji, gdy miałeś(-aś) do czynienia z trudną osobą.

Wszyscy kandydaci powinni być w stanie przywołać doświadczenie pracy z trudnym współpracownikiem. Należy oczekiwać, że podejdą do tego pytania ze szczerością i podadzą konkretny przykład na to, jak poradzili sobie z takim doświadczeniem.

Zamiast obarczać winą innych, powinni być świadomi roli, jaką odegrali w danej sytuacji, oraz tego, co mogliby zrobić inaczej.

Dzięki temu pytaniu dowiesz się, czy dany kandydat wpasuje się w kulturę danej firmy i będzie się w niej dobrze odnajdywał.

9. Czego ostatnio kogoś nauczyłeś(-aś)?

Pytasz rozmówcę o jego umiejętności — ale czy będzie w stanie wykazać, że potrafi przekazywać tę wiedzę innym?

To pytanie warto zadawać zawsze, gdy szukasz kandydata, który ma wnieść wartość do Twojego zespołu — nie tylko w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze lub zarządcze.

10. Dlaczego uważasz, że jesteś dobrym(-ą) kandydatem(-ką) do tej firmy?

Pytanie to ma przede wszystkim weryfikować, czy kandydat potrafi wyjaśnić, w jaki sposób jego uniwersalne umiejętności będą pasować do oferowanego stanowiska. Sprawdza zarówno świadomość własnych umiejętności, jak i zrozumienie tego, czego wymaga dana rola.

Kandydat powinien być w stanie z pewnością siebie wyjaśnić, dlaczego chce pracować w Twojej firmie, i przekonać Cię, że będzie pasował do kultury Twojego zespołu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozmów kwalifikacyjnych, skontaktuj się z lokalnym specjalistą ds. rekrutacji.

 

New call-to-action

Jak przygotować prezentację na rozmowę kwalifikacyjną?
2 mins read

Jak przygotować prezentację na rozmowę kwalifikacyjną?

Etap prezentacji, szczególnie w przypadku wyższych stanowisk kierowniczych, może stanowić integralną część procesu ostatecznej selekcji kandydatów.

Wielu pracodawców decyduje się na rozmowę w formie prezentacji, ponieważ takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić ogólne predyspozycje kandydata w porównaniu (lub w połączeniu) z tradycyjną rozmową. Prezentacja jest okazją do wykazania się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami komunikacyjnymi, a także ogólną zdolnością dobrej organizacji i starannością.

Radzimy, jak przygotować jak najlepszą prezentację na rozmowę kwalifikacyjną.

Opracowanie prezentacji na rozmowę kwalifikacyjną

·        Niech każdy slajd będzie krótki i treściwy. Przygotuj nie więcej niż 10 slajdów. Dzięki temu przekazywane informacje utkwią rozmówcom w pamięci i wyróżnią Cię na tle innych kandydatów.

·        Wykorzystaj różne formaty, aby lepiej zilustrować to, co chcesz przekazać. Dodaj wykresy, statystyki, schematy, klipy wideo i obrazy, aby przełamać partie tekstu i utrzymać uwagę przeprowadzających rozmowę.

·        Dołącz cytaty liderów branży lub fragmenty prac badawczych. Zwiększy to wiarygodność Twoich wypowiedzi i podkreśli wiedzę na temat branży.

·        Używaj w prezentacji kolorów lub czcionek charakterystycznych dla identyfikacji wizualnej firmy. To pokaże, że dobrze się przygotowałeś(-aś) i znasz markę firmy.

·        Sprawdź dokładnie pisownię i gramatykę — małe błędy mogą poważnie osłabić wydźwięk prezentacji.

Wskazówki dotyczące prezentowania

·        Przedstawiaj prezentację pewnie i z entuzjazmem. Pamiętaj, aby mówić wyraźnie, utrzymywać kontakt wzrokowy i używać otwartego języka ciała.

·        Ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. Upewnij się, że dobrze znasz strukturę prezentacji i możesz ją płynnie wygłosić.

·        Przyjdź wcześniej, żeby przygotować prezentację i uspokoić nerwy.

·        Oswój się z oprogramowaniem i sprzętem do prezentacji. Zanim zaczniesz, upewnij się, że wiesz, jak obsługiwać projektor, ekrany lub pilota, aby uniknąć niezręcznych potknięć lub przerw.

·        Zapewnij sobie dostęp do prezentacji z kilku źródeł. Wyślij plik do siebie i do rekrutera, przynieś kopię na nośniku USB i przygotuj wydrukowane materiały pomocnicze. To zabezpieczy Cię na wypadek sytuacji problemów z plikiem, którego zamierzasz użyć.

·        Nie przekraczaj wyznaczonego czasu. Jeśli nie podano Ci wytycznych dotyczących długości prezentacji, celuj w 10 minut. W trakcie ćwiczeń mierz czas prezentacji, aby upewnić się, że zmieścisz się w wyznaczonym przedziale. Jeśli musisz ograniczyć treść prezentacji, zrezygnuj z najmniej istotnych lub najsłabszych elementów.

·        Zachowaj elastyczność. Rozmówca może nie reagować na Twoją prezentację tak, jak sobie to wyobrażałeś(-aś). Przygotuj się na to, że ktoś może Ci niespodziewanie przerwać lub o coś zapytać.

Szablon 10-minutowej prezentacji na rozmowę kwalifikacyjną

Poniżej znajduje się przykład struktury prezentacji na rozmowie. Użyj go jako punktu odniesienia i dostosuj lub zmień kolejność stosownie do tego, o co poprosiła osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną.

Slajd 1:Wprowadzenie — Powtórz założone cele i przedstaw strukturę prezentacji, aby rozmówcy wiedzieli, czego się spodziewać.

Slajd 2:O Tobie — Przedstaw swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności i styl pracy.

Slajd 3:Historia firmy — Zwięźle podsumuj historię firmy, wszelkie kamienie milowe i nagrody.

Slajdy 4 do 7:Odnieś się zadanych pytań — Zaprezentuj odpowiedzi na zadane pytania oraz zalety i ograniczenia zaproponowanych przez siebie rozwiązań.

Slajd 8:Pytania i odpowiedzi — Dołącz slajd zatytułowany „pytania i odpowiedzi” jako sygnał zachęcający rozmówców do interakcji.

Slajd 9:Podsumowanie — Podsumuj poruszone przez siebie kluczowe kwestie, przedstaw decyzję i stojącą za nią argumentację.

Slajd 10:Osobiste osiągnięcia — Zakończ rozmowę w dobrym stylu. Na ostatnim slajdzie pokrótce przedstaw Twoje osiągnięcia, które potwierdzą, że jesteś dobrym wyborem na dane stanowisko.

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomoże Ci przeprowadzić udaną prezentację na rozmowie kwalifikacyjnej.

Najlepsze pytania do zadania kandydatom podczas telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej
3 mins read

Najlepsze pytania do zadania kandydatom podczas telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej

Może nie wszyscy lubią rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez telefon, ale mają one wiele zalet. Są szybkie, łatwe do zorganizowania i dostarczają odpowiedniej ilości informacji, aby rozpocząć selekcję kandydatów.

Oczywiście takie rozmowy wiążą się również z wyzwaniami, przede wszystkim wynikającymi z faktu, że nie widzimy osoby, z którą rozmawiamy. Poniżej przedstawiamy zestaw podstawowych pytań, które należy zadać, aby maksymalnie wykorzystać potencjał rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez telefon.

Nie komplikuj...

Ważne, by w trakcie rozmowy telefonicznej nie wdawać się zbytnio w szczegóły. Pamiętaj, że celem jest wstępna selekcja kandydatów, których zaprosisz na rozmowę twarzą w twarz. Nie musisz poznawać całej historii życia kandydata. Najlepszą strategią jest zadawanie prostych pytań.

Kandydaci mogą się stresować, co może sprawić, że rozmowa będzie niezręczna i nie uda się uzyskać wystarczających informacji o rozmówcy. Warto uspokoić kandydatów, informując ich o tym, jak będzie przebiegać rozmowa.

Jakie pytania zadawać?

Posługuj się prostym językiem. Brak wizualnej interakcji oznacza, że w trakcie rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez telefon nie należy zadawać skomplikowanych pytań, które wymagają długich odpowiedzi. Rzecz jasna chcesz, aby kandydaci byli dokładni w swoich odpowiedziach — ale unikaj pytań, które wymagałoby zbyt długiego zastanawiania.

Pytania powinny służyć lepszemu poznaniu profilu kandydata — rozwinięciu informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym oraz ocenie, czy doświadczenie zawodowe rozmówcy jest odpowiednie do danego stanowiska. Oto nasze wskazówki dotyczące pytań, które warto zadać podczas telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Dlaczego aplikujesz na to stanowisko?

Czy po tym, co mówi kandydat, można stwierdzić, że chce dostać tę pracę? Szukaj w jego odpowiedziach pasji. Najlepszym wyborem będzie kandydat, któremu naprawdę zależy na tej pracy, a nie osoba, która odpowiedzi są obojętne i apatyczne. Prawdziwy entuzjazm jest dowodem na to, że kandydat wierzy, że ma to, czego potrzeba, aby z powodzeniem sprawować daną funkcję.

2. Pytania przesiewowe

Pytania przesiewowe pozwalają ocenić, czy kandydat dysponuje niezbędnym minimalnym doświadczeniem lub umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku — np. znajomością określonego oprogramowania lub kluczowymi kwalifikacjami. Przykładowe pytania przesiewowe:

·        Możesz podróżować?

·        Posiadasz ważne prawo jazdy?

·        Odbyłeś(-aś) szkolenie z metodyki PRINCE2?

Pytania przesiewowe należy dobrać pod kątem rodzaju stanowiska, na które rekrutujesz — muszą się odnosić do opisu stanowiska. To prosty sposób, by upewnić się, że na rozmowie twarzą w twarz pojawią się tylko odpowiedni kandydaci. Pytania te mogą być zamknięte (tak/nie).

3. Jakim doświadczeniem wymaganym na tym stanowisku dysponujesz?

Szukaj potwierdzenia, że kandydat przestudiował opis stanowiska. Powinien podać konkretne przykłady, które świadczą o tym, że posiada wymagane doświadczenie. W idealnym scenariuszu z odpowiedzi będzie wynikało, w jaki sposób zastosował swoją wiedzę lub swoje doświadczenie, aby zapewnić konkretne, wymierne rezultaty.

4. Dlaczego odchodzisz ze swojej obecnej pracy? / Dlaczego odszedłeś(-aś) ze swojej poprzedniej pracy?

Jeśli kandydat rozpoczyna pełną krytyki przemowę o tym, jak bardzo nie lubi swojego obecnego pracodawcy, powinna Ci się zapalić czerwona lampka. Szukaj kandydatów, którzy są głodni nowych wyzwań lub którzy czekali na pojawienie się oferty w tej konkretnej dziedzinie lub — jeszcze lepiej — w tej organizacji.

5. Jakich wyzwań oczekujesz od stanowiska?
6. Co jest dla Ciebie ważne w pracy?
7. Jak możesz opisać swoje podejście do pracy?

Ten zestaw pytań jest świetny, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nastawieniu zawodowym kandydata. Czy jest ambitny? Czy chce się rozwijać zawodowo? Jak wygląda jego samodyscyplina? Słuchaj uważnie, jak konstruuje swoje odpowiedzi, i szukaj zbieżności z dokumentem opisującym profil idealnego kandydata.

8. Co cię motywuje?
9. W jakim środowisku pracy najlepiej się odnajdujesz?

Pytania te pozwalają ocenić, jak dobrze kandydat będzie pasował do środowiska Twojej organizacji. Czy potrzebuje dużo pomocy, czy jest osobą samodzielną? Czy woli pracować w pojedynkę, czy lepiej odnajduje się w zespole? Czasami poszczególne osoby po prostu nie nadają się do pewnych środowisk pracy, niezależnie od tego, jak bardzo są utalentowane.

10. Jak lubisz spędzać czas poza pracą?

Łatwo jest zapomnieć, że kandydat jest przede wszystkim człowiekiem, a dopiero potem profesjonalistą. Poszukaj oznak, że osoba na drugim końcu linii będzie dobrze rozumieć się z innymi członkami zespołu.

11. Czy chcesz o coś zapytać?

Ważne, by odpowiedzieć na wszelkie pytania kandydata — czy to dotyczące pracy, czy procesu rekrutacji. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zakończ rozmowę, dziękując kandydatowi za poświęcony czas i podając mu swoje dane kontaktowe — doceni możliwość nawiązania kontaktu w razie dalszych pytań.

Uzyskanie informacji, których potrzebujesz, na podstawie rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez telefon sprowadza się do prostych pytań i szukania potwierdzenia, że Twoi kandydaci mają podstawowe cechy wymagane na danym stanowisku. Wstępna selekcja pozwoli na uniknięcie marnowania czasu na spotkania z nieodpowiednimi kandydatami, co oznacza więcej czasu na wartościowe pytania w trakcie właściwych rozmów kwalifikacyjnych. Tak jak powinno być.

Planujesz rekrutację? Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Reed.